De Cref-Methode

De Cref-MethodeĀ® geeft inzicht hoe het is gesteld met het basisvertrouwen. CREF staat voor Circle Reprint Emotional Foundation en is gebaseerd op de Piramide van Maslow en nader uitontwikkeld door, oprichter van IKEV, B. Van Leeuwen in 2010.

De Cref-Methode is van oorsprong ontwikkeld voor het werken met prenatale hechtingsproblematiek (Geen Bodem Syndroom), traumaverwerking en PTSS. Bij de behandeling met de Cref-Methode wordt gebruik gemaakt van diverse wetenschappelijke methodieken zoals o.a. EMDR, Hypnotherapie en NLP.

Het basisvertrouwen is het fundament in relaties met uzelf, uw kind en gezin en in het werk. Dit wordt normaliter voor 70% gevormd tijdens de zwangerschap en voor 30% erna. Wanneer er een vroeg angstige ervaring (trauma) is, prenataal of postnataal, heeft dit grote impact op het brein en het latere gedrag. Het brein schakelt automatisch over op overleven en het basisvertrouwen kan hierdoor verminderd worden.

Cref is een methode waarbij gedrag als ADHD/ADD/PDD-Nos en andere autistisch gerelateerde aandoeningen, maar ook GBS (geen bodemsyndroom) en PTSS (post traumatisch stress syndroom) definitief kunnen worden verholpen zonder hulp van medicatie.

Werking van het normale brein
Bij een stevig basisvertrouwen maakt de hippocampus een snelle selectie: wat is gevaarlijk? Het maakt onderscheid in tijd; nu of oude herinnering. Na afloop wordt de stressvolle situatie geplaatst in de Neo-cortex. De overmatige toevoer van stresshormoon stopt.
normale_brein

Werking van het getraumatiseerde brein
Bij een verminderd basis-vertrouwen staat het brein continu op scherp. De afgifte van stresshormoon is hoog. Hierdoor krimpt de hippocampus. Het kan geen goede tijdsbepaling meer maken. Het gevaar is onbewust altijd nu. Het brein gaat over op de strategie die succesvol was. Vechten, vluchten of verstarren.
trauma_brein

Een filmpjeĀ van Ikev over de Cref-methode vindt u hier: annimatie Cref-Methode

Cref-Model (grondlegger B. Van Leeuwen 2010)